Chương trình quản trị viên tập sự


Chương trình tuyển dụng tại các trường Đại học

Việc liên tục thực hiện các chương trình tuyển dụng tại các trường Đại học là trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi nhằm tạo điều kiện cho các bạn Tân Kỹ Sư, Tân Cử Nhân khá giỏi có được định hướng nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp bền vững cùng Trường Phát.

Chương trình thực tập và tham quan học hỏi của các trường Đại học

Đóng góp cho cộng đồng và xã hội là trách nhiệm của Trường Phát, hằng năm chúng tôi rất hân hạnh mang lại những cơ hội đóng góp thông qua các hoạt động tham quan học hỏi, thực tập của các đoàn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học danh tiếng nhằm giúp cho các bạn sinh viên có được kiến thức thực tế và định hướng nghề nghiệp.

Trong những năm qua, Trường Phát đã tài trợ học bổng cho nhiều sinh viên xuất sắc, tạo điều kiện thuận lợi để họ hoàn tất khóa thực tập theo yêu cầu của chương trình Đại học, rất nhiều tài năng trong số đó đã được chúng tôi phát hiện và chọn vào làm việc lâu dài với Công ty.

Chương trình Nhân Sự Tiềm Năng (Quản Trị Viên)

Nhân Sự Tiềm Năng là chương trình thường niên của Nhựa Trường Phát dành cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội trải nghiệm và làm việc hầu hết các phòng ban chức năng của công ty với chương trình đào tạo bàn bản cho sự phát triển nghề nghiệp bền vững dành cho thế hệ trẻ tài năng.

 

Bản tin TPPC
Tư vấn sản phẩm