Tuyển dụng


CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trường Phát rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm hiểu cách mà Trường Phát tuyển dụng nhân sự, Tại Trường Phát, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

Trường Phát xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch chế độ phúc lợi, đãi ngộ nhân tài. Khuyến khích đóng góp ý kiến, chia sẻ thẳng thắn giữa nhân viên và các cấp, tạo cơ hội công bằng để mọi cá nhân đều có thể phát triển toàn diện. Tìm hiểu cơ hội gia nhập gia đình Trường Phát.

STT Vị trí Số lượng Thời gian
1 Trưởng phòng Marketing 1 31/05/2018
2 Nhân viên vận hành máy tiện cơ và hàn điện 4 31/05/2018
3 Nhân viên vận hành máy phay CNC 2 31/05/2018
4 Nhân viên chăm sóc khách hàng 2 15/12/2018
5 Nhân viên kinh doanh ngành nhựa 10 31/05/2018
6 Nhân viên Marketing 4 31/05/2018
Bản tin TPPC
Tư vấn sản phẩm