Nhân Viên Marketing

Nhân Viên Marketing

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Marketing Làm việc: tại 267A Phạm Văn Cội, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM Số lượng: 4 người Mô tả công việc: –...

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Nhựa

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Nhựa

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Nhựa Làm việc: tại Quận Gò Vấp, TP. HCM Số lượng:  10 người Mô tả công việc: – Hàng ngày Báo cáo thời gian...

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Làm việc: tại 267A Phạm Văn Cội, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM Số lượng:  2 người Mô...

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC Làm việc tại: 267A Phạm Văn Cội, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM Số lượng: 2 người Mô...

Trưởng Phòng Marketing

Trưởng Phòng Marketing

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Marketing Làm việc: tại 267A Phạm Văn Cội, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM Số lượng: 4 người Mô tả công...

Bản tin TPPC
Tư vấn sản phẩm