TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Công ty Cổ phần Nhựa Trường Phát (TPPC) trở thành một công ty sản xuất các mặt hàng nhựa đáp ứng theo tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của khách hàng và xã hội. Đem đến công nghệ tự động cho các doanh nghiệp đùn nhựa tại Việt Nam, tăng năng xuất, ổn định chất lượng, hạ giá thành, gia tăng chất lượng lao động người Việt và  tăng thu nhập cho CBCNV.

SỨ MỆNH

 • Đối với khách hàng: Không sản xuất ra các sản phẩm chất lượng không đạt tiêu chuẩn. Sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật khách hàng yêu cầu. Nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.
 • Đối với nhân viên: Tạo ra những công việc có ý nghĩa và cơ hội thăng tiến cho mọi nhân viên. Có đội ngũ nhân viên tận tình, làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân.Sứ mệnh của Công ty Cổ Phần Nhựa Trường Phát

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Giữ uy tín và lên kế hoạch thực hiện đúng 4 quy: (Quy trình, quy định, quy luật, quy chế). Với s nhân văn theo tiêu chuẩn công nghệ tự động

Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ Phần Nhựa Trường Phát

(TPPC) Mục tiêu hành động dựa trên những giá trị sau:

 • Khách hàng và chất lượng sản phẩm luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược. Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ mạng mình.
 • Lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện công việc theo kế hoạch đầy đủ, kiểm tra và cải tiến mỗi lúc.
 • Làm và thực hiện công việc theo quy tắc Horenso của Nhật. Báo cáo, liên lạc, trao đổi và hỏi ý kiến.
 • Nắm rõ quy trình, thực hiện đúng quy định, hiểu rõ quy luật, chấp nhận đúng quy chế.
 • Đem lại nơi ăn, ở và làm việc cho CBCNV tạo một môi trường khỏe mạnh, mang tính nhân văn trong lành với thu nhập tốt, cùng cơ hội học hỏi và phát triển.
 • Liên tục cải tiến, nghiên cứu, tìm tòi và sản xuất ra các sản phẩm giá rẻ, công nghệ cao với các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Tập trung vào công nghệ tự động cho các hệ thống dây truyền máy móc, trang thiết bị và năng lực kỹ thuật cải tiến theo hướng tự động hóa, uyển chuyển trong sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhanh nhất.

CHIẾN LƯỢC:

 • Tăng năng xuất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm bằng cách cải tiến máy móc và dần chuyển sang tự động hóa sản xuất. Tập trung hướng tới chất lượng và quy trình để sản xuất sản phẩm ổn định.
 • Ra các sản phẩm công ty đã đầu tư vào nghiên cứu tập trung vào thị trường ngách  .
 • Ổn định nguyên liệu đầu vào là ổn định sản phẩm
 • Công nghệ tốt, tổ chức vận hành tốt cho ra sản phẩm ổn định.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới nhu cầu đòi hỏi thỏa mãn tối đa
 • Khuyến mãi, hạ giá thành sản phẩm và giá bán. Khuyến khích hệ thống bán hàng.
 • Sáng tạo ra các giá trị cao, độc đáo
 • Có một tầm nhìn dài hạn nhằm đáp ứng về sự phát triển và công nghệ trong thời đại mới.
 • Tìm những phân khúc thị trường phù hợp
 • Cạnh tranh về tốc độ
 • Năng suất
 • Phát triển việc làm theo hướng hiện đại.                           Chiến lược phát triển bền vững