Điều khoản sử dụng


Điều khoản sử dụng

Trang web với tên miền “www.tppc.vn và www.truongphatplastic.vn” là tài sản thuộc Công ty cổ phần Nhựa Trường Phát (TPPC). Việc truy cập Trang web này đồng nghĩa với việc Quý khách đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các Điều khoản sau đây:

  1. Nội dung trang web:

Những thông tin, hình ảnh được đăng trên Trang web này đều là tài sản của TPPC và do TPPC kiểm soát. Thương hiệu của TPPC bao gồm logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên Trang web này của TPPC đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên Trang web, TPPC có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của Trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên website của TPPC mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà Quý khách truy cập. TPPC có quyền tạm hoãn, ngưng hoạt động website.

Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu, hình ảnh được đăng tải trên trang web TPPC mà không được TPPC chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

–   Cho chính mục đích giao dịch với TPPC.

–   Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của TPPC đối với các tài sản trí tuệ trên website này.

  1. Truy cập và sử dụng

TPPC nghiêm cấm sử dụng trái phép Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào Trang web, hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Trang web. Trong trường hợp phát hiện việc sử dụng trái phép Trang web, TPPC có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận này vào Trang web của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu Quý khách bồi thường thiệt hại (nếu có).

  1. Thư điện tử

TPPC không bảo đảm rằng các thư điện tử được gửi đến TPPC qua đường Internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật. TPPC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người sử dụng nếu sử dụng thư điện tử không được bảo mật (nếu có). TPPC không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Trang web này không đúng quy định, không đúng hướng dẫn hoặc không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

  1. Không bảo đảm

TPPC trong giới hạn được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, mất mát, thiệt hại nào trực tiếp hay gián tiếp phát sinh có liên quan đến Trang web này hoặc các trang web liên kết khác hay từ việc bên nào sử dụng hoặc không sử dụng được Trang web do lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, do virut, lỗi hệ thống hay đường truyền.

TPPC xây dựng các thông tin và các tài liệu trên Trang web này với sự thận trọng tối đa. Tuy nhiên, TPPC không bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, phù hợp và đầy đủ của những nội dung đăng tải trên Trang web, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, TPPC  không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và tài liệu, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm Trang web không bị nhiễm virút.

Đối với vấn đề về quá trình truyền tính hiệu và việc tải thông tin, TPPC không bảo đảm rằng: Các đường truyền dữ liệu không bị chậm, gián đoạn, lỗi, mất tín hiệu của đường truyền gây ra bởi các thiết bị truyền phát không thuộc sự kiểm soát của TPPC, không chứa đựng virút, nhiễm các chương trình gây hại hoặc không có tổn thất đối với hệ thống máy tính của Quý khách.

Để việc tải thông tin được bảo đảm an toàn, Quý khách có trách nhiệm sử dụng các thiết bị, chương trình bảo vệ phù hợp và thực hiện việc quét virut và/hoặc các chương trình gây hại.

  1. Các trang web liên kết

TPPC không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào được đăng tải, cung cấp tại các trang web khác liên kết đến Trang Web này và vấn đề an toàn và bảo mật của các trang web đó. Khi truy cập, sử dụng những trang web liên kết khác, Quý khách phải tuân theo các quy định sử dụng, an toàn và bảo mật của các trang web đó và tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng đó.

Bản tin TPPC
Tư vấn sản phẩm