Ngành nhựa việt nam: sẽ hết khát nguyên liệu Ngành nhựa việt nam: sẽ hết khát nguyên liệu nganh nhua viet nam 1 300x177
Ngành nhựa việt nam: sẽ... Duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 15-20%, suốt hơn 10 năm qua,... 26/02/17
Doanh nghiệp nhựa năm 2017: Cẩn trọng với sự dòm ngó của người Thái! Doanh nghiệp nhựa năm 2017: Cẩn trọng với sự dòm ngó của người Thái! nhuato 1
Doanh nghiệp nhựa năm 2017:... Là một ngành khá non trẻ so với các ngành công nghiệp khác trong nước,... 26/02/17
Xuất 10 triệu tấn dầu thu 3,9 tỷ USD, nhập 4 triệu tấn nhựa bay mất 6 tỷ USD Xuất 10 triệu tấn dầu thu 3,9 tỷ USD, nhập 4 triệu tấn nhựa bay mất 6 tỷ USD tran dai quang 1 1475650831497 1 300x169
Xuất 10 triệu tấn dầu... Chúng ta có một khoảng hở gần 10 tỷ USD Khái quát số liệu về... 26/02/17